Udvalgte cases

“Jeg tog kontakt til Thybo & Co, fordi jeg gerne vil styrke Oh So Quiets bæredygtighedsprofil. Med kloge spørgsmål fik Bo identificeret status quo og kunne ikke længe efter komme med grønne forbedringsmuligheder og forslag til certificering. Han udarbejdede også en bæredygtighedsstrategi med forpligtende mål, hvilket jeg var specielt glad for, da jeg nu har en konkret plan at følge de kommende år. Jeg kan varmt anbefale Thybo & Co. til andre turismevirksomheder, der gerne vil rykke på bæredygtighedsfronten.

Pia Stigaard Skammelsen, / Oh So Quiet ApS

“Vi har været meget glade for den konsulenthjælp, vi har fået gennem projektet.

Thybo & Co har støttet og hjulpet os hele vejen gennem forløbet.

Både med at give os grønne idéer og dokumentere vores påvirkning af miljøet. Og så han har også hjulpet med alt det administrative, som følger med et projekt som dette.”

Oluf Immersen / Trykkeriet Friheden

“Bo har formået at gøre arbejdet med at blive certificeret med Green Key overskueligt. Han har taget os i hånden gennem processen, og har desuden været god til at finde både besparelser og nye forretningspotentialer”.

Michael Thinggaard / Hotel Thinggaard
Kontaktperson:
Iben Stubgaard
 


Hent Alive idekatalog og erfaringer her

Grøn omstilling af energi – Alive Festival

Alive Festival ønskede at optimere og spare på el- og energiforbrug med henblik på at reducere deres CO2-udledning. Derfor tog de fat i Thybo & Co for at få hjælp og idéer. Samarbejdet resulterede bl.a. i et katalog med idéer til besparelser samt erfaringer fra afprøvning af idéer på sommerens festival 2023.

Sekretariatsleder Iben Stubgaard har været glad for samarbejdet: ”Samarbejdet med Thybo & Co har samlet set været enormt givende for Alive Festival. Bo har hjulpet os med en bedre og større forståelse af vores organisation og dens elforbrug set med de grønne briller på. Endvidere har han hjulpet os med at komme på initiativer, som skal sende festivalen i en grønnere retning fremadrettet. Et kæmpe plus i samarbejdet har desuden været den indlevelse og forståelse, der har været for vores organisation, og vi føler der er blevet gjort en indsats for at forstå, hjælpe og ville festivalen det bedste.”

Samarbejdet blev støttet af projekt ”Grønne Festivaler”, der er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administreres af Aalborg Kommune.

Myrhøj camping logo - Troværdighed, miljø, certificeringer, miljømærkning, Thybo & CO
Myrhøj camping logo - Troværdighed, miljø, certificeringer, miljømærkning, Thybo & CO
Kontaktperson:
Laila, Niels eller Julie

Grøn Potentialeplan for Myrhøj Camping

Udarbejdet af Thybo & Co i samarbejde med ProEnergi
August 2023

Ledelsen på Myrhøj Camping og Løgstør Camping har ønsket at få et overblik over, hvordan de kan udvikle campingpladserne i en bæredygtig retning, og få konkrete forslag til, hvad der giver mest mening for dem at investere i både økonomisk og miljømæssigt.

Denne Grønne Potentialeplan samler og beskriver en række forslag til grønne løsninger, som hver især bidrager til campingpladsens udvikling, grønne omstilling og konkurrenceevne. Potentialeplanen giver både et miljømæssigt og økonomisk overblik ved at beskrive hvert potentiale med investeringsudgift, besparelsespotentiale, tilbagebetalingstid og CO2 besparelse.
Stensballegaard logo - thybo og co
Stensballegaard, Troværdighed, miljø, certificeringer, miljømærkning, Thybo & CO
Kontaktperson:
Anne Kathrine Ahlefeldt-Laurvig

Bæredygtighedsanbefalinger til
Stensballegaard Gods

Stensballegaard Gods fik udarbejdet en rapport på opmærksomhedspunkter, som beslutningstagere kan bruge til at sikre en højere grad af bæredygtighed i forbindelse med nyt hotelprojekt samt til at sikre, at Green Key kriterier er tænkt ind i byggeriet og i de nære omgivelser.
 
Ved at indarbejde anbefalingerne i hotelprojektet vil det blive betydeligt nemmere at opnå en Green Key certificering eller anden miljømærkning.
 
Opmærksomhedspunkterne var inddelt i tre kategorier:
 • Bygningerne og arealet omkring
 • Gæsteadfærd
 • Governance
Feriepartner Tversted - Miljøcertificeret - Thybo og CO
Kontaktperson:
Bureauleder Jesper Smidt

Grøn omstilling af 10 Feriepartnerbureauer

Feriepartnerbureauerne i Nordjylland ønskede at komme i gang med en grøn omstilling. Thybo & Co tilrettelagde derfor et pilotprojekt med otte faser for bureauet i Tversted. 

På baggrund af kortlægning af Feriepartner Tversteds miljøpåvirkninger, blev der lavet løsningsforslag og strategi for bureauets grønne omstilling. Det har resulteret i at Feriepartner Tversted er blevet den første feriehusudlejer i Danmark med Green Tourism Organization.

Processen sluttes af med et kompetenceforløb, som sigter på at 10 nordjysk udlejningsbureauer bliver mærket med Green Tourism Organization.

Indsatsen er støttet med midler fra SMV:Grøn puljen.

Kontaktperson:
Strategy Consultant Mette Sandahl

Videoer om bæredygtighed til turistvirksomheder

ORANGE Elevator har i sensommeren 2022 lavet en række videoer for Næstved Turistforening, som skal hjælpe turistaktørerne med at få gang i deres grønne omstilling.

Thybo & Co har bidraget til tilrettelæggelsen af videoerne og som bæredygtighedsekspert i nogle af videoerne under overskrifter som:

 • Hvad er bæredygtighed?
 • Hvad er tanken bag FN’s Verdensmål?
 • Hvad kan du selv gøre som virksomhedsejer?
Video om bæredygtighed
Kontaktperson:
Pia Stigaard Skammelsen, Oh So Quiet ApS

Stien til en mere bæredygtig vandreferie

Oh So Quiet tilbyder vandreferier i den nordjyske natur, og ønskede at gøre det med et endnu lavere aftryk.

Thybo & Co’s rådgivning har omfattet:

 • En række anbefalinger til grønne forbedringer af processer og elementer i produkterne samt i drift og indkøb.
 • Bud på konkrete principper for kommunikation af bæredygtighedselementer.
 • Anbefaling af konkrete certificeringsordninger.
 • Udkast til en bæredygtighedsstrategi: ”Stien til en mere bæredygtig vandretur”.
Kontaktperson:
Bestyrelsesformand Jesper R. Hansen.

En grøn forretningsmodel har sat turbo på Agger Havn feriecenters grønne omstilling

Feriecentrets ejerforening tog fat i Thybo & Co for at få hjælp til at give liv til deres vision om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø.

Vi valgte at lave en grøn forretningsmodel, som skulle indeholde feriecentrets ønsker og planer for en bæredygtig udvikling og drift af feriecentret, herunder en række konkrete forbedringsforslag.

Thybo & Co har bidraget med udarbejdelse af den grønne forretningsmodel, ansøgning om tilskud til implementering og facilitering af workshop for ejerforeningens medlemmer.

Den grønne forretningsmodel banede vejen for økonomisk støtte. I alt har Thybo & Co bidraget til at feriecentret har fået bevillinger for ca. 500.000 kr. til bl.a. solcelleanlæg, rådgivning og nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Indsatsen er støttet med midler fra GREEN og SMV:Grøn.

Primære kontakter
Direktør Michel Lycoops og Ditte Kirstine Sandfeld Bødker. 

Mad Med Mest 

Potentialet er 82 ton CO2.
Det var hovedoverskriften, da jeg i september 2021 afsluttede et grønt og cirkulært rådgivningsforløb for Mad Med Mest i Aalborg.

I deres nye grønne forretningsmodel har vi sat fokus på:

 • Affaldssortering i 13 fraktioner
 • Produktion af egen vedvarende energi med solceller
 • Konvertering fra dieseldrevne biler til flere el-biler ifb. med madudbringning
 • Produktion af økologiske krydderurter i egne produktionsfaciliteter
 • Øget køb af lokale nordjyske råvarer
 • Udvikling af klimavenlige menuer

Forløbet er finansieret af det nationale projekt Grøn og Cirkulær Omstilling.

ELSK
Primære kontakter
Direktør Lars Riis

ELSK

Målet med rådgivningen var at få hjælp til at fortsætte ELSK’s rejse mod mere ansvarlighed i hele produktkæden, herunder at få mere teknisk viden og flere certificeringer.

“Projektet har haft stor indflydelse på mange aspekter i virksomheden, og vi betragter forløbet som en succes. Projektet og rådgivningen har bidraget til at realisere vores ønske om at være frontløbere i branchen på bæredygtighed.  Lars Riis, direktør.

Der er bl.a. arbejdet med GOTS certificering og RWS certificering samt B-Corp certificering. Der har været god sparring undervejs i forløbet, og der er løbende gennemført initiativer som affaldsanalyse, udarbejdelse af Code of Conduct, brugeranalyser, udarbejdet CSR Rapport og tilretning af personalehåndbog med grønne elementer m.m. Derudover har vi lavet et klimaregnskab og en indledende LCA analyse på en bomulds T-shirt.

Projektet er gennemført i 2022-2023 med støtte fra SMV:Grøn

Kontaktperson
Direktør Oluf Immersen

Trykkeriet Friheden 

Thybo & Co har sammen med trykkeriet udviklet en grøn forretningsplan, med henblik på at transformere virksomheden fra et traditionelt trykkeri til en miljøvenlig emballagefabrik. Derudover har vi undersøgt forskellige muligheder for at arbejde med cirkulær økonomi sammen med lokale virksomheder i Nors.

Et andet konkret resultat fra forløbet er en bæredygtighedsprofil, som viser, hvordan Trykkeriet Friheden støtter op om og arbejder med FN’s verdensmål.

Profilen er et supplement til den økonomiske bundlinje og funge­rer som trykkeriets miljømæssige og sociale bundlinje.

Bæredygtighedsprofilen giver et øjebliksbillede af trykkeriets miljøforhold, og fortæller om trykkeriets miljømæssige og sociale værdier og ambitioner. Profilen ligger frit tilgængelig på trykkeriets hjemmeside.

Forløbet er finansieret af det nationale projekt Grøn og Cirkulær Omstilling.

FN17 bæredygtighedsprofil
Kontaktperson
CEO & CO-founder Jan Høilund Christensen

IOspect 

Thybo & Co har lavet en “FN 17 bæredygtighedsprofil” for app virksomheden IOspect.

Processen har indeholdt følgende delelementer:

 1.  Forventningsafstemning og aftale
 2.  Interview og observation i virksomheden (dataindsamling)
 3. Analyse (sammenholdning af virksomhedens drift med verdensmålene. 
 4. Medarbejderworkshop (hvad gør virksomheden allerede og hvad vil virksomheden gøre mere af?)
 5. Prioritering og valg af FN’s verdensmål
 6. Udarbejdelse af ”FN 17 Bæredygtighedsprofil”

Foto er fra medarbejderworkshoppen. Rådgivningsforløbet er afsluttet i oktober 2020.

FN17 bæredygtighedsprofil

Agger Tange Ferie- og Aktivitetscenter 

Thybo & Co. har i 2020 hjulpet Agger Tange Aktivitets- og Feriecenter med at spare på ressourcer og opfylde krav til branchemiljømærket Green Key.

Miljømærkekriterierne er en glimrende rettesnor for turismevirksomheder, der ønsker at være mere grønne.

Processen er støttet af NBEN, har resulteret i en grøn forretningsmodel, som beskriver de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at investere i bæredygtige oplevelser og investeringer i ny miljøvenlig teknologi.

Rådgivningsforløbet er afsluttet den 1. april 2020.

Billedet er fra centrets shop, som udelukkende sælger lokale produkter.

Hotel Thinggaard - Thybo og Co
Hotel Thinggaard, Miljø, Bæredygtighed, certificering, thyboogco
Kontaktperson
Michael Thinggaard

Hotel Thinggaard

Hotel Thinggaard i Hurup har i 2020 fået assistance af Thybo & Co til at overholde Green Key kriterierne. Hotellet har bl.a. udfaset brugen af flaskevand på hotellet.

 Minibarerne på værelserne er også slukket og konverteret til køleskabe, som kun tændes efter behov. Der er monteret vandsparer på hotellets vandhaner. Det giver både el-, vand- og ressourcebesparelser. 

Michael Thinggaard udtaler om samarbejdet: “Bo har formået at gøre arbejdet med at blive certificeret med Green Key overskueligt. Han har taget os i hånden gennem processen, og har desuden været god til at finde både besparelser og nye forretningspotentialer”.

Processen er støttet af NBEN, har resulteret i en grøn forretningsmodel, som beskriver de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at investere i ny teknologi og bæredygtige oplevelser. 

Vildmarksdagen logo - thybo og co
Vildmarksdage, bio, pant, sortering, naturlig, bæredygtig, thyboogco

Vildmarksdagen

– Et bæredygtigt pop-up event

Vildmarksdagen, som blev afviklet første gang i 2019, vækker interesse for naturen gennem friluftsoplevelser, som ikke efterlader sig spor – kun i deltagernes hoveder. Eventen er udviklet på naturens præmisser, så der ikke efterlades spor i naturen. Faciliteter opsættes og nedtages fra gang til gang, som en pop-up attraktion. 

Som ansat hos Nationalpark Thy har Bo været med til at forme, planlægge og gennemføre eventrækken og sikre en række bæredygtige valg for arrangøren, men også for gæsterne.

Miljøledelse efter ISO 14001

Bo’s første miljørelaterede opgave var indførelse af miljøledelse efter Iso 14001 på Carl Bro’s kontorer i Aalborg og Grenaa.

Det skete som led i et praktikophold under uddannelse som Servieøkonom.

Senere hjalp Bo også Alborg Aluminium Industri med at arbejde systematisk med miljøledelse.

Blomsten - miljø - certificeringer - thybo og co

EU’s miljømærke Blomsten 

I 2005 fik Grenen Camping som den første i verden EU’s miljømærke Blomsten.

Bo Immersen var som projektkoordinator for Midt-Nord Turisme både rådgiver og praktisk koordinator i forbindelse med mærkningen af campingpladsen. 

Læs omtalen i Nordjyske Medier fra 7. juni 2005.

Ud over Grenen Camping hjalp Bo i disse år en lang række andre turismevirksomheder med at opnå Blomsten og Green Key. Bl.a. Feriecenter Slettestrand, FDM Camping Aalbæk, Restaurant Købmandsgården og Klim Strand Camping.