Grønt Partnerskab

Et grønt partnerskab hjælper med jeres grønne omstilling

Bliv partner med Thybo & Co, og få hjælp til at systematisere jeres bæredygtighedsarbejde, så I kan spare ressourcer og penge samt blive attraktive for flere kunder, medarbejdere og investorer.

Det Grønne Partnerskab er for dig, som gerne vil have en professionel indsats, men som ikke har tid og ressourcer til det selv eller ikke har opgaver og økonomi til en fuldtids miljøchef.

Hvordan

Partnerskabet er et tilbud målrettet til turisme- og servicevirksomheder. I får en grøn sparringspartner, som I kan trække på efter behov, og som følger jer tæt.

Tænk på partnerskabet som muligheden for at få en ekstern miljøchef. Vi tror på partnerskaber frem for kunder. Vi tror på, at der kan skabes størst værdi, når vi kender hinanden.

Derfor er et partnerskab en fordel for jer. I er ikke blot en kunde, men en langvarig samarbejdspartner.

Thybo & Co tager jer i hånden og sikrer, at I arbejder systematisk og effektivt med klima og miljø.
Brug det grønne partnerskab til at:

 • Kickstarte jeres grønne omstilling, ved at identificere fordelagtige grønne tiltag og investeringer.
 • Blive klar til at opnå et miljømærke
 • Fastholde et miljømærke
 • Skabe løbende værdi ud af jeres grønne indsats
 • Kommunikere jeres grønne indsatser

Gennem partnerskaberne hjælper vi med
viden og værktøjer i form af:

 • Input og idéer fra medarbejdere og gæster
 • Indhold til SoMe og nyheder
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse
 • Inddragelse af medarbejdere i grønne indsatser
 • Overblik over og benchmark af forbrug af fx el, vand og varme
 • Overblik over grønne tilskudsmuligheder
 • Overblik over trends og status på udviklingen af miljø og bæredygtighed i branchen
 • Besparelser på forbrug
 • Systematiske forbedringer i jeres grønne arbejde
 • Reduktion af CO2 udledning

Det Grønne Partnerskab BASIS

Prisen er 5.678 kr. om året og giver jer adgang til:

Det Grønne Partnerskab inkluderer en række basisgoder, som sikrer, at I har løbende fokus på bæredygtighed og mulighed for at høste gevinster. Ud over basisgoderne, kan du tilvælge en række forskellige ydelser, som passer til jeres behov. Du kan altid opjustere og nedjustere efter behov.

En forbrugs app, til at samle aflæsninger af el, vand og varme.
App’en tilpasses virksomheden.

Vi hjælper med at huske at aflæse forbruget, så derfor sender vi en advisering pr. mail hver måned.

Medarbejdernes idéer: Opsætning og vedligehold af online spørgeskema, der opsamler ansattes idéer og forslag til forbedringer samt skriftlig præsentation af forslag hver 6. måned.

Et digitalt grønt værtskabsspil, som træner medarbejdernes evne til at træffe gode miljømæssige valg i hverdagen og svare på gæsters spørgsmål om miljø.

Gæsternes forslag: Opsætning og vedligehold af online spørgeskema, der opsamler gæsters idéer og forslag til forbedringer samt skriftlig præsentation af forslag hver 6. måned.

En halv times rådgivning og sparring online eller over telefon.

7 % rabat på timeprisen på øvrige rådgivningsydelser

Ledelses-pakken + 9.756 kr. / år – TILVALG

(Værdi: 13.500 kr.)

Denne pakke er til dig, der gerne vil sætte mål for jeres grønne indsats og har ambitioner om at sætte miljøarbejdet i system og som ønsker at få faglige indspark og dokumentation undervejs.

Dokumentpakke med skabeloner til Bæredygtighedsstrategi, Grøn handlingsplan, Forbrugsregistreringsark, leverandørmails m.m.

 

Nyhedsbrev med trends og status på udviklingen af miljø og bæredygtighed i turismebranchen. Prisen er 500 kr. halvårlig.

Opsamlet data fra forbrugsregistreringer i app leveres i en overskuelig rapport hver
måned, som giver mulighed for at følge forbruget løbende.
Forbrugs app’en er udviklet hos Thybo & Co, så den er meget lettilgængelig.

CO2 regnskab for 20 udvalgte forbrugs- og udgiftsposter (Scope 1 og 2)

Dokumentation og afrapportering til certificeringsorgan. Opsamlet data fra
forbrugsregistreringer leveres i en overskuelig årsrapport en gang årligt.

Opsamling af forbrugsdata fra forsyningsselskab hver måned
(såfremt de registreres digitalt og Thybo & Co gives adgang)

Quality review – Halvårlig statussamtale som sikrer, at du får det ønske udbytte af
samarbejdet med Thybo & Co

Involverings-pakken + 4.287 kr. / år – TILVALG

(Værdi: 5.000 kr.)

Denne pakke er til dig, der vil involvere jeres medarbejdere og udnytte alle fordelene, ved at medarbejderne er klædt på til at bidrage til miljøindsatsen.

Online videoguides som giver medarbejdere en forståelse for bæredygtighed og
kendskab til miljømærkning.

Forslag til en kollegakonkurrence med casebeskrivelse af konkurrencens
gennemførelse.

Forslag til dagsorden på personalemøder, som sikrer involvering af medarbejderes
forslag og idéer, så det kan omsættes til værdiskabende tiltag.

Online deltagelse i et årligt personalemøde a 45 minutter med sparring og idéer.

Opmærksomheds-pakken + 9.365 kr. / år – TILVALG

(Værdi: 12.500 kr.)

Denne pakke er for dig, der ønsker at bruge jeres grønne indsats i markedsføringen udadtil og derved tiltrække de kunder, som har miljø og klima højt på dagsorden.

Udkast til tekst om årets performance som kan bruges i en pressemeddelelse. En
gang årligt.

Forslag til to opslag (tekst og foto) på sociale medier om virksomhedens grønne
indsats/aktiviteter med henblik på at engagére gæster og give dem gode råd til en
mere bæredygtig ferie.

Grafisk produktion af plakat målrettet gæster med virksomhedstilpassede grønne
budskaber (inkluderer ikke trykomkostninger)

Grøn markedsføringskampagne på SoMe kanaler (eksekveringsomkostninger ikke
inkluderet)

Priser pr. år

Grønt partnerskab

Tillægspakke

Tilvalg af enkelte ydelser

Øvrig rådgivning

Samlet pris

Grønt partnerskab

5.678

Teams: ✔️

Rabat på øvrig rådgivning

Kr. 5.678

Ledelsespakken

5.678

9.756

Teams: ✔️

Rabat på øvrig rådgivning

Kr. 15.434

Involveringspakken

5.678

4.287

Teams: ✔️

Rabat på øvrig rådgivning

Kr. 9.965

Opmærksomhedspakken

5.678

9.365

Teams: ✔️

Rabat på øvrig rådgivning

Kr. 15.043

                                                                                                       Priser er pr. år. Faktureres årligt forud. Der er seks måneders opsigelse. Øvrig rådgivning koster 895 kr/time minus 7 % rabat.