Grøn Potentialeplan

Et konkret tilbud til turisme- og servicevirksomheder

Om Thybo & CO

Hvor skal vi starte?

Hvad giver mest økonomisk og miljømæssigt mening for jer, når I skal starte virksomhedens grønne rejse?

 
 

Processen

1. Grøn potentialescreening

Vi afdækker jeres potentialer på baggrund af en Grøn Potentiale Screening, som omfatter:

– Adgang til viden om jeres forbrugsdata for bl.a. el, vand og varme

– Besigtigelse af virksomhedens installationer.

– Interview af ejer/nøglemedarbejdere

2. Udarbejdelse af Grøn Potentialeplan

Vi bearbejder den indsamlede viden til den endelige potentialeplan. Der vil typisk være dialog undervejs, hvor vi efterspørger supplerende information og jeres ønsker til konkrete løsninger.
Den Grønne Potentialeplan indeholder typisk beskrivelse af en række forbedringsforslag, som er beskrevet med investeringsudgift, tilbagebetalingstid og CO2 besparelse.

3. Aflevering af Grøn Potentialeplan

Vi afleverer en gennembearbejdet og overskuelig Grøn Potentialeplan elektronisk, og der er mulighed for at vi præsenterer potentialerne hos jer eller på et online møde.
Prisramme: En Grøn Potentiale Plan koster typisk mellem 15.000 og 35.000 kr.
Vi laver et tilbud ud fra jeres konkrete ønsker og opgavens omfang.

Implementering af den Grønne Potentialeplan

I kan med fordel også bruge os til at hjælpe med at implementere potentialerne.
 
Det kan fx være ved at hjælpe med at:
  • Opstille mål og handlingsplaner for forbedringsforslagene
  • Søge tilskud til grønne investeringer
  • Formulere en bæredygtighedsstrategi, der giver rammer og retning for jeres grønne indsats
Synliggøre jeres grønne tiltag

Kommunikation af resultater

Vi hjælper også med at synliggøre jeres grønne tiltag over for omverden og overfor kunder, som gerne vil træffe grønne valg. Det kan fx ske gennem kampagner på sociale medier, som har fokus på salg i forhold til jeres grønne indsatser. Eller vi kan hjælpe med at lave en pressemeddelelse, så jeres nye grønne løsninger også er kendt for jeres lokale interessenter og eventuelle bevillingsgivere.
Se mere om grøn kommunikation

Case: Myrhøj Camping

Destination Himmerland
Se Myrhøj Campings Grønne Potentialeplan her: