Grøn Potentialeplan

Et konkret tilbud til turisme- og servicevirksomheder

Om Thybo & CO

Hvor skal vi starte?

Hvad giver mest økonomisk og miljømæssigt mening for jer, når I skal starte virksomhedens grønne rejse?

Er du i tvivl? Så er en Grøn Potentialeplan oplagt for jer. Den giver et overblik over, hvor I har de største miljømæssige og økonomiske potentialer i form af konkrete forbedringsforslag, som er beskrevet med investeringsudgift, tilbagebetalingstid og CO2 besparelse.

 
 

Processen

1. Grøn potentialescreening

Vi afdækker jeres potentialer på baggrund af en Grøn Potentiale Screening, som omfatter:

– Adgang til viden om jeres forbrugsdata for bl.a. el, vand og varme

– Besigtigelse af virksomhedens installationer.

– Interview af ejer/nøglemedarbejdere

2. Udarbejdelse af Grøn Potentialeplan

Vi bearbejder den indsamlede viden til den endelige potentialeplan. Der vil typisk være dialog undervejs, hvor vi efterspørger supplerende information.
Den Grønne Potentialeplan beskriver en række forbedringsforslag, som er beskrevet med investeringsudgift, tilbagebetalingstid og CO2 besparelse.

3. Aflevering af Grøn Potentialeplan

Vi afleverer en gennemarbejdet og overskuelig Grøn Potentialeplan, og der er mulighed for at vi præsenterer potentialerne hos jer eller på et online møde.
En Grøn Potentiale Plan koster typisk mellem 20.000 og 35.000 kr.
Vi laver et tilbud ud fra jeres konkrete ønsker og opgavens omfang.

Case: Myrhøj Camping

Destination Himmerland
Se Myrhøj Campings Grønne Potentialeplan her:
Synliggøre jeres grønne tiltag

Kommunikation af resultater

Vi hjælper også med at synliggøre jeres grønne tiltag over for omverden og overfor kunder, som gerne vil træffe grønne valg. Det kan fx ske gennem kampagner på sociale medier, som har fokus på salg i forhold til jeres grønne indsatser. Eller vi kan hjælpe med at lave en pressemeddelelse, så jeres nye grønne løsninger også er kendt for jeres lokale interessenter og eventuelle bevillingsgivere.
Se mere om grøn kommunikation

Implementering af den Grønne Potentialeplan

I kan med fordel også bruge os til at hjælpe med at implementere potentialerne.
 
Det kan fx være ved at hjælpe med at:
  • Opstille mål og handlingsplaner for forbedringsforslagene
  • Søge tilskud til grønne investeringer
  • Formulere en bæredygtighedsstrategi, der giver rammer og retning for jeres grønne indsats