Kurser & workshops

Brug Thybo & Co til at udvikle virksomhedens bæredygtighedskompetencer, så I kan skabe endnu mere værdi af jeres grønne indsats.

 

Referencer Om os

Kursustilbud

Kursustilbuddene sigter mod at give handlekompetencer, så deltagerne får viden og kompetencer, som gør dem i stand til at træffe reflekterede beslutninger, der balancerer miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn både på individuelt og organisatorisk niveau.

Nedenfor ses en række eksempler på kurser og workshops,
som tilrettes efter jeres behov: 

Bliv klar til miljømærkning

Klimatopmøde

Klimaregnskab

Bliv klar til miljømærkning

Forløbet er målrettet turismevirksomheder, som ønsker at opnå et miljømærke eller som blot vil kickstarte deres grønne omstilling. 
Gennem kursusforløbet opnår I indsigter, kompetencer og værktøjer til at arbejde i praksis grønne tiltage hjemme i virksomheden.
Læs mere om “Bliv klar til miljømærkning”

Klimatopmøde

På et “rigtigt” klimatopmøde mødes verdens beslutningstagere for at drøfte klimaudfordringerne, og hvad de vil gøre ved dem. I denne workshop zoomer vi ned på virksomhedens klimapåvirkninger, og drøfter hvad vi kan gøre for at reducere dette. Workshoppen forudsætter, at der er lavet en klimascreening eller et klimaregnskab, så virksomhedens påvirkning kendes. Workshoppen kan også målrettes medarbejdergrupper, for at få medarbejdernes løsninger i spil.

Klimaregnskab

Man kan ikke styre noget man ikke kan måle. Derfor er det centralt at få et overblik over hvor stort virksomhedens klimapåvirkning er, og fra hvilke aktiviteter udledningen stammer fra. På kurset får deltagerne indblik i udarbejdelse af klimaregnskab efter GHG protokollen, og kompetencer i at bruge værktøjet Klimakompasset.

Hvad er bæredygtighed?

Kursus i bæredygtighedsforståelse. Begrebet “bæredygtighed” er et sammensat komplekst og betyder noget forskelligt alt efter, hvem man er. Hvis man gerne vil drive en mere bæredygtig virksomhed, så er det vigtigt at vide, hvilke bæredygtighedsindikatorer, der er relevante for egen branche og virksomhed.
Der er mulighed for at tilrettelægge kurset til en specifik branche.

Grøn adfærd på jobbet

Dette kursus tilrettelægges til den enkelte virksomhed og deres situation. Kurset fokuserer på at øge medarbejdernes kompetencer til at mindske forbrug og belastning i forhold til egen afdeling og arbejdsopgaver.

Verdensmålsworkshop for ledelsen

Workshoppen giver deltagerne et grundlæggende kendskab til verdensmålene og kompetencer til at formulere målsætninger, som bidrager til at nå et eller flere verdensmål. 
Deltagerne træner også kompetencer i at at knytte verdensmål med virksomhedens strategi samt vælge verdensmål som pejlemærker for virksomhedens udvikling.

Verdensmålsworkshop for medarbejdere

Medarbejderne opnår en forståelse for verdensmålene og deres betydning for verden, for virksomheden og deres daglige arbejde. Medarbejderne for grundlæggende viden om bæredygtighed og får indblik i hvordan de gennem deres daglige adfærd kan påvirke opfyldelsen af et eller flere verdensmål.

Fremtidens bæredygtighed
begynder her.

Rådgivning og strategier der former en grønnere verden

tag første skridt