Tre forskellige niveauer.

Vi oplever at virksomheder har forskellige ambitionsniveauer for deres første klimaregnskab. Derfor har vi lavet en model med tre forskellige niveauer: “Rolls Royce modellen”, “Folkevogns modellen” eller “Scooter modellen”. 

Vores erfaring er, at mange virksomheder gerne vil starte ud med at lave et simpelt klimaregnskab fx med udgangspunkt i Klimakompasset. Det kan Thybo & Co nemt hjælpe med. Vi kan dog endnu ikke tilbyde Rolls Royce modellen, som kan certificeres af tredje part, men det arbejder vi på.

forventingerne stiger

Forventningerne til virksomheders arbejde med klima stiger, både fra kunder og samarbejdspartnere, og der kan være store fordele i at arbejde ambitiøst med at reducere udledning af drivhusgasser

Vi har lavet klimaberegninger og klimaregnskab for virksomheder i så forskellige brancher som fødevareproduktion, tøjbrand, hospitality og trykkeri-branchen:

Se vores referencer her
Thy, trappe, sø, natur, thyboogco
Registrerings app - Styr dit forbrug

registreringsapp

Viden om hvor stort virksomhedens forbrug er, fører ofte til en lyst til at minimere forbruget.

Det er vores erfaring, at mange virksomheder ikke forholder sig til sit eget daglige forbrug. Derfor har vi udviklet en simpel app til at registrere jeres månedlige forbrug af fx el, vand og varme. Når I registrerer forbruget i appen, modtager I automatisk en månedlig forbrugsoverblik med nøgletal. 

link til app

thybo & Co er ikke blot et konsulentfirma

– vi er din guide mod en mere bæredygtig fremtid. Tag det første skridt mod en grønnere virksomhed i dag ved at kontakte os. Sammen kan vi gøre en forskel!