Design af grønne løsninger 

Forandringstræet er Thybo & Co’s model for design af grønne løsninger i turisme- og servicevirksomheder.

Design-modellen kan hjælpe beslutningstagere med at designe og prioritere grønne løsninger, der passer til virksomhedens strategi, konkurrencesituation og kultur.

Modellen har et strategisk og et operationelt niveau, der indeholder spørgsmål, som hver især bidrager til at fokusere og konkretisere arbejdet med at finde de rigtige og mest værdifulde grønne løsninger for virksomheden.

Det strategiske niveau består af fire spørgsmål, som – ud fra virksomhedens strategiske position og ønsker – sætter overordnede rammer og retning for løsningerne.

 • Hvad er jeres største miljøpåvirkninger?
 • Hvad forventer kunderne af jer?
 • Hvad brænder I for – Hvad er jeres motivation og ambitioner?
 • Hvad kræver love og regler?

Det konkrete niveau består af syv spørgsmål, som konkretiserer og hjælper til at overveje hvilke typer af grønne løsninger, som passer til virksomheden, og hvordan de skal iværksættes og forankres.

 • I hvor høj grad skal løsningen baseres på brug af teknologi?
 • I hvor høj grad skal løsningen baseres på adfærdsændringer?
 • I hvor høj grad skal løsningen forankres i organisationen gennem læring?
 • I hvor høj grad skal forandringen være mærkbar for kunderne?
 • I hvor høj grad ønskes brandingværdi?
 • Hvilke miljøgevinster ønskes?
 • Hvad må omkostningerne være?
Grøn designprofil, grøn partnerskab,Thybo og Co bæredygtighed, miljø og certificeringer